chơi bài đổi tiền thật

มพบ. จัดโครงการ ‘เยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus)

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 8418

chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดโครงการ ‘เยาวชนการอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ (Volunteer Safe Thai Bus เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน

chơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

          ผ่านไปแล้วกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนอาสาเพื่อรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย (Volunteer Safe Thai Bus)” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนภาคีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และร่วมกันสร้างพื้นที่ปฏิบัติการการเคลื่อนไหวโดยพลังคนรุ่นใหม่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยในการเดินทางของเยาวชน ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

          ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี้ น้องๆ เยาวชน คุณครู และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจากทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรม ‘Workshop งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย’ ซึ่งเราได้ชวนทุกคนมารู้จักสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงสิทธิในการโดยสารรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการจัดทำโครงการฯ และเทคนิคที่น่าสนใจในการผลิตสื่อสาธารณะเพื่อสังคมchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhậpchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhậpchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

          ในวันสุดท้ายของการอบรม น้องๆ ก็ได้นำเสนอแผนงานการดำเนินโครงการ ‘SAFETY BUS ตีแตก’ โดยได้นำความรู้จากการ Workshop มาปรับใช้กับแผนงาน และการนำเสนอดังกล่าวก็ได้ทั้ง คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และคุณสุกรานต์ โรจนไพรวงศ์ อนุกรรมคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านสื่อและโทรคมนาคม มาเป็นกรรมการที่คอยแนะนำ เสนอแนะแผนงาน เพื่อการดำเนินที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และในช่วงสุดท้ายได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วยchơi bài đổi tiền thậtLiên kết đăng nhập

          ขอบคุณทุกคนที่มาสร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน :-)

พิมพ์ อีเมล

game bắn cá mập bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online